Trädgårds schack

    

  Alltid velat ha ett schack i trädgården. Vågade inte göra ett riktigt stort till att börja med utan nöjde mig med ett med 10x10 kakelplattor. Pjäserna är gjutna i betong i petflaskor av olika fabrikat för att få olika form.

 

Barnen hjälpte till vid gjutningen och det var lite svårt att få bort luften i flaskorna

 

Nu fanns det blå och vita kakelplattor så det var därför det blev de färgerna. 

 

Spik, gamla skidbindningar och nycklar fick bli det som skulle utmärka.

 

 Kul att göra ...

 
 
 
 

    Copyright © 2001-2009 Ersmar i Svedja -  senast redigerad  12. juni 2009 20:30 +0200