Stockholmsgatorna i Solberg
Stockholmsgatorna heter den kanjonbildning som finns vid Lägstaåns på gränsen mellan Västerbotten och Ångermanland.

Stockholmsgatorna är en urbergskanjon som bildades för ca 9000 år sedan av en isälv som uppstod i samband med tappningar av en stor isdämd issjö. Detta hände vid ett flertal tillfällen. Varje gång störtade vattenmassorna i ett enormt vattenfall ner i dalgången och tog med sig det mesta i sin väg. Isälven gröpte ur berget och en kanjon bildades.

Kanjonen är idag ca 1,5 km lång med upp till 40 m höga lodräta bergväggar. Här finns blockgrottor som har gångar som leder salar i fem våningar men även gångar som leder ned till 10 meter under marken. Det finns även jättegrytor. I söder övergår kanjondalen i en torrlagd fossil älvfåra, därefter i ett mäktigt tappningsdelta ovanför högsta kustlinjen.

 

   

 

 

Vill du läsa mera så gå till Geologivägen.se eller ladda hem pdf om dem Länstyrelsen Västernorrland

Stäng  och återgå

Copyright © 2006 Ersmar i Svedja - senast redigerad  06. november 2007 22:09 +0100