10, 11 & 13 december  och LUCIA

Lucia firandet började i Moo kyrka på söndagen den 10 med luciatåg och sång av Morötterna. Eftersom det alltid är så svårt att få bra bilder på detta så tog vi inga kort i kyrka. 

De första korten som kommer här är från tisdag kväll i Moo Bygdegård då barn från Moo Lussade för spelmans folket, som vi väl får kalla dem. Ida fick äran att vara Lucia, eftersom hon var den av flickorna som var äldst.

Ida & Emma i bygdegården

Onsdag morgon 13 dec. och Lucia i kyrkan. I Moo skola är det åk 4 och 1 som står för Lussandet.

Eftersom Ida går i 4 an och Viktor i 1:an så var båda barnen med i kyrkan. Det var ovanligt bra sång denna gång, både vad gällde glädjen att sjunga och hur man sjöng. Mycket bra. Även här undvek vi att knäppa kort.

 

 

I år var det 7 och troligtvis sista gången vi var och firade Lucia på dagis. I år skulle Tilda vara Lucia, och det gick ju bra eftersom vi hade en nyinvesterad luciakrona.

Dagisbarnen sjöng även de mycket, länge och bra. 

 

 

Kvällen kom sen att avslutas med att barnen Lussade för sina gamla föräldrar.

Efter många sånger och många kort ..........

Dessa två kunde lussa hur längs som helst bara man samsades om luciakronan.

 

En för dagen inte så pigg Viktor, tog av sig struten och tittade och lyssnade beundrande på sina systrars sång.

Även "Haren skuttar" fick vara med på luciarepetoaren

Lucia i tankar......

Stäng  och återgå

Copyright © 2006 Ersmar i Svedja - senast redigerad  14. december 2006 14:16 +0100